Kattoturvatuotteiden asennustyöt kaikille katoille luotettavasti takuutyönä

Kattoturvatuotteet asennettuina

Kattoturvatuotteiden asennus säästää monilta murheilta. Kattoturvatuotteiden tehtävä on tehdä katolla liikkumisesta turvallisempaa, mikä samalla sujuvoittaa katon huoltamista ja kunnossapitoa huomattavasti.

Tietyt kattoturvatuotteet vähentävät riskejä myös pihalla kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Se on erityisen tärkeää, jos talon vieressä on kulkuväyliä ja leikki- tai oleskelualueita, autopaikkoja tai vaikka talviurheiluvälineiden säilytyspaikka.

Turvallisuussyistä kattoturvatuotteiden asennus on pakollista suurimmalle osalle suomalaisista katoista. Kattoturvatuotteita on asennettava jyrkille ja liukaspintaisille katoille.

Siksi haluatkin ottaa yhteyttä meihin prolaisiin heti talosi rakennusvaiheessa. Me Kattohuolto Prolta tulemme laittamaan kiinteistösi kattoturvan kohdilleen lumiesteistä palotikkaisiin! Asennamme kaikki kattoturvatuotteet pitkällä kokemuksella sekä asuin- että piharakennuksille ja vapaa-ajan asunnoille.

Meiltä saat takuutyönä asennettuna:

Toimimme tottunein ottein niin pelti-, tiili- kuin huopakatoillakin. Edes jyrkkä kattomuoto tai korkea kohde eivät saa meitä kavahtamaan, sillä käytössämme on runsaasti kattotöihin tarvittavaa kalustoa ja varusteita sekä tietenkin osaavaa ja koulunsa käynyttä työvoimaa.

Huomaa, että erilaisille katoille tarvitaan eri määrä kattoturvatuotteita. Kun tilaat kattoturvatuotteiden asennustyöt meiltä Kattohuolto Prolta, autamme arvioimaan myös kattoturvatuotteiden oikean määrän katollasi. Otamme huomioon sekä lakisääteiset vaatimukset että katolla ja räystään alla olevat kohteet, joita kattoturvatuotteilla halutaan varjella.

Halutessasi me jopa hankimme riittävän määrän sovitunlaisia, tyylikkäitä ja hinta-laatusuhteeltaan sijoituksesi arvoisia lumiesteitä, lapetikkaita, kattopollareita ja muita kattoturvatuotteita. Mitään et joudu tekemään itse!

Meiltä voit tilata uudet kattotuotteet myös vanhempaan kohteeseen, jos nykyisistä on jo aika jättänyt. Kattoturvatuotteiden uusiminen on myös näppärä keino päivittää katon ilmettä, sillä tämän päivän lumiesteet, tikasratkaisut ja muut varusteet ovat varsin siroja ja tyylikkäitä – niiden värikin voidaan täsmätä vesikaton väriin.

Jos kyseessä ei ole uudiskohde, kannattaa tutustua asiaan nimeltä kotitalousvähennys. Kaikki meidän prolaisten tekemä työ on kotitalousvähennyskelpoista kulua, ja vähennystä myönnetään esimerkiksi kodin ja kesämökin kunnostus- ja perusparannustöistä.

Lisäksi kauttamme on saatavilla rahoitusta. Rahoitus ja osamaksuoptio voivat olla mukavia asioita, jos talous on vaikka pitkän rakennus- tai remonttirupeaman päätteeksi tiukilla. Jos tilaat uuden kattosi meiltä, on kattoturvatuotteiden asennus tietysti täysautomaattinen osa urakkaa ja tarjoustamme.

Muista, että asennuksen jälkeen kattoturvatuotteiden tarkastaminen ja huolto on syytä suorittaa säännöllisin väliajoin. Me Kattohuolto Prolla tarkastamme kattoturvatuotteet mielellämme esimerkiksi kattosi jokasyksyisen ja -keväisen kausihuollon yhteydessä. Jos korjattavaa löytyy, me myös huollamme ja kunnostamme kattoturvatuotteet asiantuntevin ottein.

Kun kattoturvatuotteiden asennus, uusiminen, huolto, kunnostus tai tarkastaminen on kohteessasi ajankohtaista, tavoitat kattoturva-asiantuntijamme kätevästi esimerkiksi sähköisellä yhteydenottolomakkeellamme. Me Kattohuolto Prolla palvelemme kaikkialla Suomessa jopa talviaikaan!

Jokaisella kattoturvatuotteella on oma tärkeä tehtävänsä

Mitä kattoturvatuotteet tarkalleen ottaen ovat? Kattoturvatuote on termi, joka kuvaa monenlaisia katolle ja talon seinustalle asennettavia varusteita. Noin yleisesti ottaen niiden kaikkien tehtävä on parantaa katon ja kiinteistön lähellä liikkumisen turvallisuutta, mutta jokaisella kattoturvatuotteella on lisäksi oma erityinen tehtävänsä.

Lumiesteet kuuluvat lähes jokaiselle katolle

Lumiesteet ovat kenties kaikkein tunnetuimpia kattoturvatuotteita. Lumiesteet ovat yleensä putkimaisia varusteita, jotka asennetaan katolle lähelle räystästä ehkäisemään lumen tippumista katolta. Ideana on, että lumet eivät tule katolta yllättäen alas, vaan lumien tiputtaminen katolta voidaan tehdä hallitusti ja turvallisesti ammattilaisen toimesta.

Perinteisten putkilumiesteiden ohella markkinoilla on tänä päivänä lumiaitoja. Lumiaidat ovat lumiesteitä järeämpiä katon lumitilanteen hallintaan tarkoitettuja varusteita, joita suosittelemme erityisesti kerrostalojen katoille ja muihin korkeampiin kohteisiin.

Lisäksi saatavilla on räystäsesteitä. Räystäsesteet ovat nimensä mukaisesti räystäälle asennettavia tuotteita, joiden tehtävä on estää lumiesteiden tai -aitojen ali livahtavaa vähäistä lunta ja jäätä tippumasta katolta alas. Räystäsesteitä suosittelemme eritoten liukaspintaisille saumakatoille eli kone- ja lukkosaumakatoille.

Huomio! Meiltä Kattohuolto Prolta tilaat kätevästi sekä lumi- ja räystäsesteet ja lumiaidat että lumenpudotukset. Teemme lumituotteiden asennustyöt luotettavasti takuutyönä, ja lumenpudotuksissa varmistamme sekä katon että maan tasalla liikkuvien ihmisten ja eläinten turvallisuuden.

Kattokulkutien komponentit

Eräs äärimmäisen tärkeä kattoturvatuotekategoria ovat kattokulkutien komponentit. Kattokulkutie on käytännössä väylä, jota pitkin katolle ja katolla pääsee liikkumaan turvallisesti. Sitä käyttävät niin nuohoojat, lumenpudottajat, ilmanvaihtokoneen huoltaja kuin kattotarkastajakin.

Tässä joitakin tyypillisiä kattokulkutien komponentteja: talotikkaat, lapetikkaat, kattosilta, kattopollari, piipputikkaat ja turvakaiteet. Niitä sopivasti yhdistelemällä katolle voidaan rakentaa saumattoman turvallinen kulkuväylä.

Kattokulkutien koostavat komponentit ja niiden määrä riippuvat kuitenkin täysin kohteen ominaisuuksista. Laki edellyttää, että vähintään katolla oleville säännöllistä huoltoa tai tarkastamista vaativille elementeille on järjestettävä turvallinen kulku.

Palotikkaat ja -luukut

Muiden kattoturvatuotteiden ohella kattoturvatuotevalikoimassa on palotikkaita ja -luukkuja. Ne sujuvoittavat rakennuksesta poistumista tulipalon sattuessa. Nämä tuotteet ovat tärkeitä varusteita erityisesti monikerroksisissa kohteissa, joissa ylemmistä kerroksista ei pystyisi muuten turvallisesti evakuoitumaan.

Varoitus! Kaikkien kattoturvatuotteiden asennus kannattaa jättää ammattilaiselle. Väärin asennetut kattoturvatuotteet ovat hengenvaarallisia. Samalla menetetään valmistajien myöntämät tuotetakuut. Me Kattohuolto Prolla asennamme kaikki kattoturvatuotteet takuutyönä, ja avullamme tuotevalmistajien omatkin takuut pysyvät voimassa.

Kattoturvatuotteet sujuvoittavat katon kunnossapitoa – siitä hyödyt itsekin

Eräs kattoturvatuotteiden tärkeimmistä tehtävistä on tehdä katolla liikkumisesta turvallisempaa. Talon seinustalle kiinteästi asennettavien kattoturvatuotteiden avulla katolle pääsee myös nousemaan turvallisesti.

Lakisääteisistä syistä katolla oleville säännöllistä huoltoa tai tarkastamista vaativille kohteille on järjestettävä saumattoman turvallinen kulkutie. Sellaisia kohteita voivat olla esimerkiksi savupiippu, kattotarkastusluukku ja ilmanvaihtokone.

Kattokulkutien komponenttien määrästä laissa ei suoraan säädetä, sillä se riippuu paljon katon ja kiinteistön ominaisuuksista. Ainakin talotikkaat silti luultavasti tarvitaan, jotta katolle ylipäätään pääsisi nousemaan ilman riskiä tikkaiden kaatumisesta. Korkeammissa kohteissa tikkaisiin voi myös olla tarpeen asentaa lisävarusteita tippumisen estämiseksi.

Yleensä kattokulkutietä on kuitenkin jatkettava vielä lapetikkailla, kattosilloilla, kattopollareilla ja kenties piipputikkaillakin. Voi olla, että tarvitaan myös turvakaiteita.

  • Lapetikkaat ovat katolle asennettavat puolat, jotka mahdollistavat nousun katon harjaa kohti tai laskeutumisen alas lapetta pitkin. Lapetikkaat ovat välttämätön lisävaruste jyrkillä ja liukaspintaisilla katoilla. Ne asennetaan yleensä heti talotikkaiden päähän.
  • Kattosilta mahdollistaa katon harjan suuntaisen liikkumisen. Se on nimensä mukaisesti siltamainen komponentti, joka asennetaan usein lapetikkaiden jatkeeksi.
  • Kattopollarit ovat turvaköysien kiinnityspisteiksi tarkoitettuja kattoturvatuotteita. Niitä asennetaan tyypillisesti riviin kattosillan kupeeseen.
  • Piipputikkaat ja turvakaiteet parantavat erityisesti nuohoojan työturvallisuutta. Piipputikkaat tarvitaan, jos savupiipun kukin hormi ei ole muuten helposti ja turvallisesti nuohottavissa.

Huomaa, että kattokulkutien olemassaolo ei ole pelkästään meidän katolla työskentelevien ammattilaisten intresseissä. Siitä on selvää etua kiinteistön omistajallekin!

Mitä vähemmän riskejä katolle nousussa ja siellä liikkumisessa on, sen sujuvammin kaikki kattotyöt hoituvat. Investointi turvalliseen ja saumattomaan kattokulkutiehen poikii siis väistämättä säästöjä katon huolto- ja korjauskuluissa.

Kattoturvatuotteet jouduttavat katon kunnossapitotöitä etenkin monikerroksisessa kohteessa. Esimerkiksi kerrostalon katolle ei yllä irtonaisilla tikkailla millään, eikä henkilönostimen tai nostokorikaluston käyttö kaikissa kattotöissä kausihuollosta kattotarkastukseen ole järin kustannustehokasta.

Kaikille katoille kattokulkutietä ei silti ole välttämätöntä asentaa. Esimerkiksi loiville tai tasaisille huopakatoille ei aina tarvita muuta kuin talotikkaat.

Kannattaa silti olla yhteydessä meihin prolaisiin, jos et ole ihan varma kiinteistösi kattoturvan tasosta. Kattoturvatiimimme tulee pian paikan päälle tekemään kattavan ja luotettavan kattoturva-analyysin!

Tarvittaessa saat meiltä hyvän tarjouksen tikkaiden, kattosiltojen ja muiden kattoturvatuotteiden asennuksesta. Turhan päiten emme kattoturvatuotteiden asennusta suosittele, sillä useimmilla katoilla ylimääräiset kattoturvatuotteet heikentävät katon vesitiiviyttä syyttä suotta.

Kattoturva on kiinteistön omistajan lakisääteinen vastuu – älä ota riskiä henkilö- tai omaisuusvahingoista!

Kattoturvatuotteiden asennukseen tulisi motivoida ensisijaisesti turvallisuusasiat. Niiden vuoksi kattoturva on kuitenkin myös kiinteistön omistajan lakisääteinen vastuu.

Kiinteistön kattoturvasta säädetään Ympäristöministeriön asetuksessa, joka koskee rakennuksen käyttöturvallisuutta. Asetus on korvannut F2 Suomen rakentamismääräyskokoelman.

Laki velvoittaa laittamaan kiinteistön (asuin- tai muun rakennuksen) kattoturvan kohdilleen heti rakennushetkellä. Viimeistään rakennuksen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä kattoturvan on täytettävä lakisääteiset vaatimukset.

Sen jälkeen kattoturvaa täytyy myös ylläpitää. Kattoturvan ylläpito tapahtuu käytännössä tarkastamalla, huoltamalla ja kunnostamalla tuotteet säännöllisesti. Tarpeen vaatiessa myös kattoturvatuotteiden uusiminen on tietenkin aiheellista.

Kattoturvavaatimusten laiminlyönnistä voi seurata sanktioita. Joissain tapauksissa voidaan määrätä esimerkiksi uhkasakko tai kiinteistön kattoturvaa voidaan uhata parantaa kiinteistön omistajan kustannuksella, jotta lakisääteiset vaatimukset saataisiin täytettyä.

Jos kattoturvan puutteet ennättävät jo aiheuttaa henkilövahinkoja, on kiinteistön omistaja myös siitä lakisääteisesti vastuussa. Korvausvelvollisuus koskee niin yksityishenkilöitä, yrityksiä kuin taloyhtiöitäkin!

Vakuutuskaan ei tule vastaan, jos kattoturvan puutteet aiheuttavat ongelmia

Huomaa, että kattoturvan lakisääteisyydestä johtuen vakuutusyhtiökään ei tule ongelmatilanteissa vastaan. Jos lakisääteisille kattoturvavaatimuksille viittaa kintaalla ja katolla sattuu tapaturma, joutuu kustannukset pulittamaan omasta pussista – jos tilanteesta rahalla ylipäätään selvitään.

Sekin kannattaa laittaa korvan taa, että vakuutus ei näissä tilanteissa korvaa myöskään omaisuusvahinkoja. Jos esimerkiksi lumiesteitä ei ole asennettu riittävää määrää ja lumet tippuvat katolta auton konepellille, ei vakuutusyhtiöltä todennäköisesti heru muuta kuin myötätuntoa. Sama koskee lumen katolle tai julkisivuun aiheuttamia vaurioita.

Kannattaa siis kutsua meidät prolaiset vikkelästi paikalle, jos kiinteistösi kattoturva ei ole satavarmasti kohdillaan! Meiltä saat luotettavan analyysin lakisääteisten vaatimusten täyttymisestä sekä hyvän tarjouksen puuttuvien kattoturvatuotteiden asennuksesta. Jäljiltämme tiedät, että kiinteistösi kattoturva on vähintäänkin lain vaatimalla tasolla!

Muista: asennuksen jälkeen kattoturvatuotteet pitää myös tarkastaa, huoltaa ja uusia tarvittaessa!

Kannattaa painaa mieleen, että pelkkä kattoturvatuotteiden asennus ei vielä riitä takaamaan kattosi turvallisuutta koko katon elinkaaren ajaksi. Kattoturvatuotteet eivät ole ikuisia, vaikka laadukkailla tuotteilla voi kyllä olla jopa vuosikymmenten mittainen tuotetakuu.

Käytännössä kiinteistön kattoturvaa on pidettävä yllä tarkastamalla ja huoltamalla kattoturvatuotteet säännöllisesti. Kattoturvatuotteiden on oltava tukevasti kiinni, ehjiä ja yleisesti ottaen toimintakuntoisia 365 päivää vuodessa.

Erityisesti kattoturvatuotteiden kiinnitysten löystymiseen on syytä kiinnittää huomiota. Heikosti kiinni olevat lumiesteet, kattosillat ja muut kattoturvatuotteet luovat valheellisen turvallisuudentunteen, josta voi seurata jopa henkilövahinkoja.

Kattoturvatuotteiden tarkastus kannattaakin tehdä vähintään pari kertaa vuodessa. Se riittää sekä lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi että tuotetakuiden pitämiseksi voimassa.

Me Kattohuolto Prolla silmäilemme kattoturvatuotteet kuitenkin aina, kun käymme katollasi minkä tahansa huollon tai korjaustyön merkeissä. Katon yleistarkastus on veloitukseton osa kaikkia meiltä tilaamiasi katon huolto- ja korjaustöitä!

Jos hoksaamme kattoturvatuotteiden kunnossa jotain huomautettavaa, teemme mielellämme tarjouksen ongelmakohtien korjaamisesta. Esimerkiksi kattoturvatuotteiden kiinnikkeiden kiristäminen, pinnoitevaurioiden korjaus ja palo-/tarkastusluukun saranoiden rasvaus käy meiltä erittäin näppärästi.

Huomaa, että kattoturvatuotteiden kiinnitysten löystymistä tapahtuu usein väistämättä ajan kanssa. Syynä on lämpöeläminen, joka saa kattotuotteiden kiinnitykseen käytetyt pultit, ruuvit ja mutterit hieman liikkumaan. Erityisesti metallikatteet ovat alttiita lämpöelämiselle.

Aina kattoturvatuotteet eivät tietenkään enää huoltamalla tai kunnostamalla tokene. Esimerkiksi lumiesteiden tuotetakuu saattaa olla jopa 30 vuotta, mutta laiminlyötynä ne voivat tulla tiensä päähän jo aiemmin. Joskus myös lumi voi väännellä lumiesteitä tai lapetikkaita mennessään, eikä vääntyneitä kattoturvatuotteita enää kannata lähteä huoltamaan tai korjaamaan.

Jos katollasi on huonokuntoisia kattoturvatuotteita, teemme mielellämme tarjouksen niiden uusimisesta. Samalla voimme päivittää muutkin kattoturvatuotteet tähän päivään.

Ota siis meihin yhteyttä, kun kiinteistössäsi kaivataan kattoturva-asiat tuntevaa rykmenttiä kattoalan kovatasoisia ammattilaisia. Meiltä Kattohuolto Prolta saat osaavat ammattilaiset niin kattoturvatuotteet asentamaan, tarkastamaan, huoltamaan kuin uusimaankin!