Vanha, huonokuntoinen katto puretaan ennen uuden katon asennusta 

Vanhan katon purkaminen

Kattosaneeraus sisältää useinkin vanhan katon purkutyöt. Jos vanha vesikate on huonossa kunnossa, tai jos halutaan muuttaa katemateriaalia tai kattoprofiilia, tai korottaa ylimmän kerroksen huonekorkeutta kattoa korottamalla, täytyy vanha katto purkaa ennen uuden vesikaton asennusta. Vanhan katon purkutyöt eivät sovellu kaikille tekijöille. Vanhan katon purkaminen on haastavaa ja ammattitaitoa vaativaa eksperttityötä.

Kun vanhaa kattoa puretaan, altistuu asentaja monille vaaroille. Kuka tahansa ei osaa repiä ruosteisia, vanhoja nauloja katolta turvallisesti. Lipeäminen katolta, askelpinnan kadotessa alta, on mahdollista vanhan katon purkutyötä tehtäessä, ellei katolla liikkujalla ole ammattitaitoa ja kykyä ennakoida tällaisia vaaratilanteita. Vanha, purkutuomion saanut huopakatto voi olla pehmentynyt vaarallisen pettäväksi. Jos huopakate on pehmentynyt, myös katon alapuoliset rakenteet ovat usein kauttaaltaan lahonneet. Lahoksi vaurioituneet puurakenteet eivät kannattele katolla liikkujaa. Putoamisen vaara on ilmeinen. Vanhat kattoturvatuotteet eivät ole turvallisia, ja putoamisen riski on merkittävästi kohonnut.

Jos haluat välttyä näiltä, ja monilta muilta vanhan katon purkajaa vaanivilta vaaratilanteilta, pyydä Kattohuolto Pron huoltojoukot paikalle. Kokeneet ja ammattitaitoiset asentajamme kiipeävät rohkeasti myös vanhalle, laholle katolle. Rohkeus kumpuaa ammattitaidosta; asentajamme ovat harjaantuneet toimimaan tällaisissa vaaratilanteissa. Kattohuolto Pron osaava asentajatiimi liikkuu katolla kuin katolla turvallisesti, sillä olemme työskennellä turvallisesti ja terveyttämme vaarantamatta myös haastavissa olosuhteissa, kuten vanhan katon purkutöissä.

Kattohuolto Pro turvaa katolla liikkumisen käyttämällä asianmukaisia henkilönostimia ja muita työkoneita, joiden avulla katolla liikkuminen kattoa purettaessa on turvallista. Ennen purkutöiden aloittamista, käymme paikan päällä tutkimassa katon kuntoa. Pidämme huolen siitä, että kattoa ei pureta turhaan. Kerromme rehellisesti, avoimesti ja luotettavasti kaikista katon kuntotarkastuksella tekemistämme havainnoista. Sinä saat luotettavaa asiantuntijatietoa, jonka perusteella voit tehdä päätöksen katon purkamisesta tai katon säästämisestä. Kun tilaat katon purkutyöt Kattohuolto Prolta yksityisasiakkaana, saat kotitalousvähennystä työn arvonlisäverottomasta hinnasta. Kauttamme järjestyy jopa rahoitus vanhan katon purkutöille. Soita meille jo nyt, ja kysy rohkeasti lisää.

Kattohuolto Pro kierrättää purkujätteen ympäristöystävällisesti ja kierrätyssäädöksiä noudattaen

Vanhan katon purkaminen uuden katon tieltä tuottaa paljon jätettä. Kaikki vanhat rakenteet on irrotettava paikoiltaan. Toimimme avaimet käteen -periaatteella koko Suomen alueella. Se tarkoittaa sinulle sitä, että vältyt vanhan katon purkujätteen käsittelystä, lajittelusta ja kierrätykseen kuljettamisesta. Hoidamme senkin puolestasi, kun puramme vanhan kattosi uuden katon tieltä. Kattohuolto Pron monitaitoiset ammattilaiset tietävät, mitä purkujätteelle tulee tehdä. Pystymme lajittelemaan vanhan katon purkamisesta syntyneen jätteen asianmukaisesti. Tunnemme alan asetukset, säädökset, suositukset ja toimintatavat erittäin hyvin. Pystymme helposti kierrättämään kaiken vanhan katon purkamisesta aiheutuneen jätteen. Noudatamme alan säädöksiä kierrättäessämme ja hävittäessämme ylimääräistä rakennusmateriaalia. Huolehdimme siitä, että uusiokäyttöön soveltuva jäte tulee oikein kierrätetyksi. Näin kaikkea vanhan kattosi purkujätettä ei tarvitse kuljettaa kaatopaikalle luontoa kuormittamaan. Kun Kattohuolto Pro hoitaa vanhan katon purkutyöt, kierrätykseen kelpaavat materiaalit lähtevät takuuvarmasti uuteen käyttöön. Tunnistamme haittajätteen hyötyjätteen seasta. Erottelemme haitta- ja hyötyjätteet toisistaan ja toimitamme haittajätteet kullekin jätetyypille tarkoitetulle jätepisteelle.

Asbestikaton eli mineriittikaton purku kuuluu kattoalan ammattilaiselle

Vielä tänä päivänäkin saattaa törmätä asbestikattoihin. Vaikka niitä on purettu merkittävissä määrin, on joitain asbestikattoja eli mineriittikattoja vielä olemassa. Asbestikaton purku vaatii erityistä pikkutarkkuutta, ja työ on luvanvaraista, joten talonomistajan tulee teettää purkutyö aina kattoalan ammattilaisella. Kattohuolto Pron kautta saat osaavat asiantuntijat purkamaan asbestikatot siistiä, turvallisesti ja erinomaista työjälkeä tehden. Saneerauskohde suojataan huolellisesti, ennen kuin kattoa aletaan purkamaan. Säädösten mukaiset työturvasuunnitelmat ja purkuilmoitus tehdään viranomaisille. Asbestikaton purussa käytetään markkinoiden parhaita pölynestovälineitä, joiden tehokkaan toiminnan ansiosta asbestipöly poistuu ilmasta kulkeutumatta lähiympäristöön. Asbestikatto puretaan nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Purkutyön valmistuttua jäljet siivotaan tarkasti. On kunnia-asia, että purkutyön jälkeen jää vähintään yhtä siisti pihamaa, kuin millainen piha oli paikalle tullessa.

Purkujäte kuljetetaan pois ja huolehditaan sen ympäristöystävällisestä jatkokäsittelystä. Jätteenkäsittelyssä noudatetaan kaikkia asetuksia ja säädöksiä. Kun hankit ammattilaiset kauttamme asbestikaton purkutöihin, voit olla takuuvarma siitä, että asbestista ei jää hiukkastakaan kiinteistöösi.

Mitä tapahtuu, kun vanha katto on purettu 

Katon purun jälkeen rakennetaan yleisimmin tietenkin uusi katto. Se minkälainen katto rakennukseen tulee, riippuu rakennuksen omistajan toiveista ja mm. rakennusvalvonnan ks. alueelle määrittelemistä puitteista. Minkä tahansa väristä, muotoista tai mistä tahansa materiaalista valmistettua kattoa ei kaikkiin rakennuksiin voi kyhätä. Katon rakentaminen voi vaatia toimenpidelupaa tai rakennuslupaa.

Toimimme vastuullisesti, ja haluamme, että rakennus on tinkimättömän terve ja käyttökuntoinen, olipa kyseessä sitten navetta, autotalli, koti, yrityksen toimitilat tai ratsastusmaneesi. Silloin, kun puretun vesikatteen alapuoliset rakenteet ovat säilyneet hyvässä kunnossa, riittää että laitetaan uusi katto pystyyn. Jos rakennus, tai katon alapuoliset rakenteet ovat huonossa kunnossa, voi rakennus vaatia lisätoimenpiteitä. Käyttökelpoisuus on arvioitava aina erikseen joka rakennuksen kohdalla.

Kattohuolto Pro tarjoaa kokonaisvaltaista, osaavaa palvelua kaikissa kattoasioissa. Kokonaisvaltaiseen palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa vanhan katon purkutyöt, katon ja rakennuksen kuntoarviot, toimenpidesuositukset, viranomaisasiointi, uuden katon rakentaminen vanhan katon tilalle, kattoprofiilien vaihdot, katon korotukset, uuden katon huoltotyöt ja kaikki katon korjaustyöt sekä kattotuotteiden uusiminen ja asentaminen. Kokonaisvaltaiseen palvelutyyliimme kuuluu myös se, että huomioimme toiveesi ja tarpeesi rakennuksen ja katon suhteen kauttaaltaan. Konsultoimme kertomalla eri katemateriaalien hyödyistä ja haasteista, jolloin sinun on helpompi tehdä faktatietoon perustuva päätös siitä, mitä katemateriaalia katollesi haluat. Asentajillamme on vuosikymmenten kokemus eri katemateriaaleista ja kerromme sinulle kokemuksistamme avoimesti ja rehellisesti.

Mikäli päädytään siihen, että rakennuksesi on käyttökelpoinen ja on järkevää ja kustannustehokasta rakentaa uusi katto, huolehdimme siitä, että katon alapuolisissa rakenteissa toimii riittävä ilmanvaihto. Aluskatteen on oltava priimaa, ja katolle on asennettava kaikki tarvittavat kattoturvatuotteet. Kattohuolto Pron rakentaessa uutta kattoa vanhan puretun katon tilalle, toimitaan avaimet käteen -palvelun periaatteita noudattaen. Samalla tavalla kuin vanhan katon purkutöiden yhteydessä, siivoamme uuden katon asennustöistä syntyneet rakennusjätteet katon asennuksen jälkeen. Kuljetamme ja kierrätämme kaiken jätteen asianmukaisesti. Houkutteleeko sinuakin vanhan katon purkutöiden ja uuden katon asennuksen tilaaminen Kattohuolto Prolta? Ota yhteyttä!